OPTICON.CZ

Kamerové systémy

Zpět na úvodní stránku
Axis Milestone

S příchodem internetu a masívním rozšiřováním počítačů v 90. letech minulého století došlo k zásadním změnám i v odvětví CCTV a přímo revolučně změnil svět analogových kamerových systémů produkt dnes známý pod zkratkou DVR čili digitální videorekordér. Díky použití vícekanálového DVR bylo možno nahrávat obraz z více kamer bez nutnosti obsluhy. DVR - svojí podstatou slučující multiplexor pro záznam více kamer a nové záznamové zařízení pro záznam řádově stovek hodin videa, umožnil zjednodušení obsluhy a zlevnil pořízení systému. DVR systémy po svém zhruba 10letém vývoji, umožnily i relativně komfortní přístup k záznamům díky jejich sdílení v LAN a internetu. Topologie systému byla sice hvězdicová, ale stále zůstalo jedno důležité omezení a sice nutnost vybudování vedení od kamery k záznamovému zařízení. Tato poslední spojnice s analogovými kamerovými systémy je největším omezením kamerových systémů zvaných též hybridními a byla důvodem pro přechod ke generaci nové, zvané digitální nebo též IP.

Tento systém je kompletně postavený na principech IP protokolu. Systém nevyžaduje nutnost budovat vyhrazené trasy pro vedení od kamery k záznamovému zařízení a dále ke koncovému uživateli. Topologie těchto systémů je distribuovaná hvězda. Nejdůležitější součástí je datová síť pracující s protokolem TCP/IP. Při budování těchto systémů se používají běžně dostupné komponenty z IT sektoru jako je strukturovaná kabeláž, aktivní prvky, servery a disková pole. Pro tyto systémy neexistuje vyhrazené vedení. Na připojení kamer k záznamovým serverům, se využívá sítě typu Ethernet. Cílem není vybudovat samostatné vedení pro každou kameru, ale vzhledem k tomu, že to technologie přenosu dat po IP umožňuje, využít prakticky libovolné vedení pro připojení kamery. Mimo nejrozšířenějších metalických rozvodů strukturovaných kabeláží kategorie 5E a vyšších je lze připojit (s určitým omezením) na již existující vedení pro rozvod telefonních linek (VDSL), po optickém vlákně (MM i SM), po laserových spojích či bezdrátovými technologiemi WiFi aj... Jako záznamové zařízení slouží server, jehož disková pole nabízejí teoreticky neomezenou kapacitu pro záznam. Pro přístup k datům se dají použít všechna dostupná zařízení a technologie počínající  stolním počítači, různými terminály či PDA  a končící  mobilními telefony. Přístup k zaznamenaným datům pak již není lokální věcí, ale díky globálnímu rozsahu internetu lze k datům přistupovat prakticky odkudkoliv. Nejdůležitějším přínosem IP kamerových systémů je jejich flexibilita. Všechny částí systému (pořízení obrazu – kamera, přenos signálu – datová síť, zpracování/ukládání – PC server, přenos signálu pro sledování – lokální síť/internet, sledování – stolní počítač), umožňují prolínání a kombinování různých přenosových technologií.

To je důvod proč jsou kamerové systémy na bázi IP na konci svého vítězného tažení. Sdílené vedení pro přenos signálu z více kamer umožní dosáhnout značných úspor, především při budování rozlehlých kamerových systémů (např. Městské kamerové systémy  kde mohou  náklady na vybudování přenosových tras tvořit až 70% ceny). Možnost vícenásobného záznamu pro zvýšení bezpečnosti i spolehlivosti a možnost přístupu k záznamům prostřednictvím lokální sítě nebo internetu prakticky odkudkoliv na světě, možnosti dálkové konfigurace a správy, centrální zobrazení z mnoha lokalit atd… To vše činí tyto systémy naprosto klíčové pro oblast zabezpečení, ale i pro další účely jako jsou monitorování, kontroly, ovládání atd...

Naše společnost pracuje pouze s produkty společností AXIS Communications a Milestone Systems, které patří k absolutní špičce v oboru.

Zpět na úvodní stránku